ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

Про надання транспортно-експедиційних послуг

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗРУЧНА ДОСТАВКА» в особі директора Крупкіна Михайла В’ячеславовича, що діє на підставі Статуту, надалі – ZRUCHNA (Експедитор) керуючись ст. 633, 634 Цивільного кодексу України, пропонує будь-якій особі, іменованої надалі Замовником, публічну оферту про надання транспортно-експедиційних послуг відповідно до умов цього Договору.

 

1 . ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Публічна оферта - це пропозиція невизначеному колу осіб укласти певний договір цивільно-правового характеру з урахуванням викладених умов.

1.2. Публічний договір – правочин, що регулює відносини між Експедитором та Замовником (Відправником або Одержувачем) щодо надання транспортно-експедиційних послуг на умовах встановлених   ZRUCHNA.

1.3. Момент укладання Договору – момент передачі відправлення Замовникоми ZRUCHNA для надання транспортно-експедиційних послуг.

1.4. Акцепт - повне та беззастережне прийняття Замовником умов публічної оферти відповідно до ст.ст. 642, 644 Цивільного кодексу України шляхом передачі до перевезення відправлення  ZRUCHNA.

1.5.  ZRUCHNA – Експедитор, Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗРУЧНА ДОСТАВКА».

1.6. Одержувач – будь-яка фізична чи юридична особа, якій видається Відправлення.

1.3. Відправник – будь-яка фізична чи юридична особа, яка надає Відправлення до перевезення.

1.4. Замовник – будь-яка фізична чи юридична особа, яка користується послугами ZRUCHNA на підставі Договору публічної оферти або письмово укладеного Договору.

1.5. Оголошена вартість – вартість Відправлення, вказана Відправником у Декларації чи Реєстрі відправлень, що підтверджується документом (чеком, накладною, актом прийому-передачі).

1.6. Артикульний облік товару – це кількісний облік Товару за його цифровим або літерним позначенням.

1.7. Декларація – це документ, що оформлюється при замовленні перевезення Відправлення, в якому зазначаються тип послуги, інформація про Відправника, Одержувача (контактний телефон – в обов’язковому порядку), кількість вантажних місць, артикули, вага та габарити, Оголошена вартість, вартість та вміст кожного артикулу,  платник послуг, інформація про Додаткові послуги, та є документом, що підтверджує факт передачі Товару та замовлення послуги ZRUCHNA .

1.8. Реєстр відправлень – це документ, що оформлюється при замовленні перевезення більш ніж одного Відправлення, в якому зазначаються тип послуги, інформація про Відправника, Одержувача (контактний телефон – в обов’язковому порядку), кількість вантажних місць, артикули, вага та габарити, Оголошена вартість, вартість та вміст кожного артикулу,  платник послуг, інформація про Додаткові послуги, та є документом, що підтверджує факт передачі Відправлень та замовлення послуги  ZRUCHNA.

1.9. Відправлення – вантаж, пошта, товари, інші речі залежно від того, що вказується у Декларації або Реєстрі відправлень.

1.10. Товар – об’єкт матеріального відтворення, прийнятий ZRUCHNA для надання послуг, передбачених цим Договором.

1.11. SKU  (англ. Stock Keeping Unit) - унікальний код Товару, ідентифікатор мінімальної операційної одиниці, необхідний для ведення обліку та управління Товаром (комплектація, маркування, відвантаження тощо).

1.12. Серійний номер (серійний номер виробника) – це унікальний код, що привласнюється виробником для ідентифікації окремої одиниці Товару.

1.13. Термінал – склад, на якому відбуваються операції з Відправленнями (розвантаження, приймання, маркування, стікерування, сортування, допакування, зберігання, відбір на доставку, завантаження до автомобіля) перед доставкою.

1.14. Фулфіллмент – комплекс логістичних операцій, що передбачає прийом Товару на Термінал  ZRUCHNA, зберігання Товару, облік Товару на Терміналі, комплектування замовлень, оформлення супровідної документації, пакування, маркування замовлень та обробку повернень.

1.15. Акт приймання-передачі – документ, що засвідчує факт передачі Товарів від представників Замовника до представників  ZRUCHNA, а також містить інформацію про найменування Відправлення, одиниці виміру кількість, вартість, артикул, SKU, серійний номер тощо.

1.16. Інвентаризація – перевірка фактичної наявності Товару за даними обліку. Проводиться обов’язково два рази на місяць або позапланово у разі замовлення.

1.17.   Комплектація - формування різних номенклатурних позицій різних одиниць вимірювання в одиницю Відправлення у межах одного замовлення.

1.18.   АPI  (англ. application programming interface) - набір готових класів, процедур, функцій, структур і констант, що надаються додатком (бібліотекою, сервісом) для використання у зовнішніх програмних продуктах з метою інтеграції функцій управління послугами ZRUCHNA.

1.19.   Персональний менеджер – співробітник  ZRUCHNA, закріплений за Замовником для вирішення питань, які виникають у процесі виконання цього Договору, та уповноважений представляти інтереси Замовника у   ZRUCHNA.

1.20.   Довіреність – це документ, за яким організація передає права (повноваження) фізичній особі здійснювати операції з Відправленнями від її імені.

1.21.   Додаткові послуги – інші супутні послуги, що надаються додатково до основної послуги доставки та не можуть бути замовлені окремо. Перелік Додаткових послуг розміщені за посиланням https://www.zruchna.ua/b2b_dodatkovi_opciy.

1.22.   Маркування – написи, зображення та умовні позначки, розміщені на упаковці, бирках або самому Відправленні, наданому Відправником ZRUCHNA, та потрібні для організації, зберігання, транспортування Відправлення і видачі його Одержувачу.

1.23.   Тариф – система ставок оплати послуг ZRUCHNA, визначених за посиланням https://www.zruchna.ua/download/new_price_ua.pdf .

1.24.   Маркетингові послуги – послуги, що забезпечують рекламування, просування, збільшення продажів Товарів Замовника. Надаються на підставі окремого Договору.

1.25.   Поштомат – це автоматизований поштовий термінал самообслуговування, через який клієнт може самостійно відправляти чи отримувати Відправлення цілодобово або згідно графіка роботи об’єкта, де розташований поштомат.

1.26.   Точка видачі – Поштомат або не автоматизоване відділення для отримання або відправки Відправлень (можливість відправки залежить від технічних можливостей оператора мережі поштоматів).

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1.     Замовник замовляє організацію перевезення та/або комплектацію Відправлень, а ZRUCHNA організовує і забезпечує комплектацію, транспортування, видачу Одержувачу Відправлень, а також надає Додаткові послуги, пов’язані з виконанням доручень Замовника на умовах, передбачених цим Договором, Регламентом надання послуг ZRUCHNA та Правилами перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затвердженими НАКАЗОМ МІНІСТЕРСТВА ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ №363 від 14.10.1997р. (надалі – Правилами перевезень).

2.2. Публічний договір укладений відповідно до вимог ст.ст. 633, 634 Цивільного кодексу України та визначає умови та порядок надання транспортно-експедиційних послуг.

2.3. Публічний договір є обов’язковим для виконання Експедитором з моменту його оприлюднення на офіційному сайті https://www.zruchna.ua/ та прийняття від Замовника відправлення до перевезення.

2.4. Публічний договір є обов’язковим для виконання Замовником з моменту прийняття пропозиції Експедитора та  передачі відправлення до перевезення.

2.5. Шляхом передачі Замовником відправлення до перевезення, Замовник підтверджує, що приймає повно та беззастережно Умови викладені  в даному Договорі,  незалежно від наявності або  відсутності підпису Замовника на Декларації чи Реєстрі відправлень.

3.         УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1.     Для приймання Відправлення до перевезення від Замовника оформлюється Декларація або Реєстр відправлень.

3.2.     Декларація або Реєстр відправлень оформлюються Відправником одним із наступних способів:

3.2.1. В особистому кабінеті на офіційному сайті https://www.zruchna.ua/#login-popup1.

3.2.2. За допомогою API.

3.3.     Замовник (або уповноважена ним особа) зобов’язаний перевірити правильність вказаних у Декларації або Реєстрі Відправлень даних та завірити їх своїм підписом під час передачі Відправлень.

3.4.     Замовник здійснює доставку Товару до Терміналу власними силами, за власний рахунок або силами ZRUCHNA згідно діючих тарифів.

3.5.     Відправлення, надані ZRUCHNA до перевезення, повинні бути упаковані та промарковані відповідно до Правил ZRUCHNA. Якщо ZRUCHNA вважає, що Замовник неналежним чином запакував Відправлення, має право попередити про це Замовника. У разі відмови Замовника від перепакування чи допакування неналежно запакованого Відправлення, в Декларації або Реєстрі відправлень Замовником робиться запис про відмову від пакування (або підписується заява про відмову від пакування). У такому випадку Замовник втрачає право на надання претензій до ZRUCHNA щодо пошкоджень Відправлення.

3.6.     Відправлення, прийняті до перевезення в заводському пакуванні, перевіряються на цілісність пакування.

3.7.     Відправлення, що були у вжитку, чи такі, що надані без упаковки, перевіряються на відповідність опису, вказаному в Декларації або Реєстрі відправлень.

3.8.     Відправлення приймаються до перевезення з Оголошеною вартістю.

3.9.     Прийом Відправлень проводиться за адресою, вказаною Замовником, у поштоматі (за умови технічної можливості в Оператора) або в Терміналі ZRUCHNA(в залежності від умов у конкретному населеному пункті).

3.10.   Видача Відправлення проводиться в Точках видачі ZRUCHNA або за адресою, вказаною Замовником, та в поштоматі (за умови технічної можливості в Оператора).

3.11. Відправлення видається Одержувачу згідно інформації, вказаної в Декларації або Реєстрі відправлень та відповідно до Регламенту надання послуг ZRUCHNA.

3.12.   Якщо Одержувач є юридичною особою, додатково надається Довіреність.

3.13.   При адресній доставці ZRUCHNA попередньо, за телефоном, вказаним у Декларації або Реєстрі відправлень, шляхом голосового виклику домовляється про час та місце доставки Відправлення. Якщо Одержувач не відповідає на телефонний дзвінок співробітника ZRUCHNA в термін, встановлений Регламентом ZRUCHNA або вказаний в Анкеті замовника, обов’язки ZRUCHNA вважаються виконаними та ініціюється повернення Відправлень за рахунок Відправника згідно діючих Тарифів.

3.14.   ZRUCHNA, за додаткову плату, може надавати Замовнику Додаткові послуги, визначені а посиланням https://www.zruchna.ua/b2b_dodatkovi_opciy.

4.ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ СТОРІН

4.1. ZRUCHNA має право:

4.1.1.  Відмовити Замовнику в наданні послуг у разі порушення Замовником покладених на нього обов’язків згідно з цим Договором та Регламентом  ZRUCHNA.

4.1.2.  Встановлювати та змінювати Тарифи на послуги, що надаються відповідно до цього Договору, шляхом публікації інформації на сайті https://www.zruchna.ua/download/new_price_ua.pdf.

4.1.3.  Залучати третіх осіб для виконання своїх зобов’язань за Договором.

4.1.4. Самостійно обирати або змінювати вид транспорту, маршрут перевезення, методи обробки Відправлень.

4.1.5. Перевіряти фізичну та об’ємну вагу Відправлення, яка вказана у Реєстрі або у Декларації. Якщо при  перевірці ваги виникає розбіжність між вагою, що вказана у Реєстрі або у Декларації, та результатом перевірки, до розрахунку вартості доставки береться вага, яка була встановлена експедитором.

4.1.6. Утримувати Відправлення до моменту сплати Замовником заборгованості, якщо така виникла.

4.2. ZRUCHNA зобов’язана:

4.2.1.  Забезпечити своєчасну доставку Відправлень до пункту призначення. Якщо своєчасна доставка Відправлень не може відбутися з технічних або погодних умов, забезпечити прибуття Відправлень у пункт призначення у термін не пізніше 48 (сорока восьми) годин від кінцевого терміну, зазначеного у Декларації.

4.2.2.  Забезпечити збереження Відправлення до моменту видачі його Одержувачу.

4.2.3. Забезпечити функціонування сервісу згідно Регламенту ZRUCHNA.

4.3. Замовник має право: 

4.3.1. Отримувати послуги, передбачені цим Договором.

4.3.2.  На ввічливе ставлення з боку персоналу ZRUCHNA.

4.3.3.  Отримувати інформацію про стан наданих послуг та місце знаходження Відправлення.

4.3.4.  Мати цілодобовий доступ до особистого кабінету на сайті https://www.zruchna.ua/#login-popup1 (гарантія доступності сервісу складає 99,9 %).

4.3.5.  Отримувати комплекс інформаційно-організаційних послуг через Персонального менеджера, закріпленого за Замовником.

4.3.6.  Інтегрувати свою облікову систему з обліковою системою ZRUCHNA за допомогою АРІ.

4.3.7.  Отримувати додаткові маркетингові, інформаційні послуги, які надає ZRUCHNA та її партнери.

4.3.8.  Надавати претензії щодо якості наданих послуг, або якщо Товар, доставлений Експедитором, повністю або частково пошкоджено, в межах чинного законодавства України.

4.4.     Замовник зобов`язаний:

4.4.1.  Вказувати достовірні дані у Декларації та/або Реєстрі відправлень щодо типу, кількості, вартості, ваги та габаритів Відправлення, дані про Одержувача (контактний телефон – в обов’язковому порядку) та інші відомості, визначені Регламентом.

4.4.2. Виконувати правила Регламенту, викладені на сайті https://www.zruchna.ua/doc/zd_reglament-ukr.pdf.  

4.4.3. У випадку відмови Одержувача від отримання Відправлення, Замовник зобов'язаний сплатити ZRUCHNA вартість наданих послуг, у тому числі - доставки від Відправника до Одержувача  та від Одержувача до Відправника, згідно діючих Тарифів.

4.4.4. У разі замовлення послуги Артикульного обліку - вказувати достовірні дані щодо артикулу, ціни та інших важливих характеристик Товару.

4.4.5. Не надавати до перевезення ювелірні вироби, дорогоцінне каміння та метали, тварин та рослини, вогнепальну зброю та її частини, наркотичні засоби, вибухонебезпечні матеріали, азбест, людські останки, антикваріат, хутро, кредитні картки, грошові знаки будь-яких валют, чеки, порнографію та інші предмети, заборонені до перевезення згідно Умов доставки та чинного законодавства України.

5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1.     Розмір оплати послуг ZRUCHNA визначається згідно Тарифів, опублікованих на сайті https://www.zruchna.ua/download/new_price_ua.pdf.

5.2.     Оплата послуг ZRUCHNA здійснюється Замовником шляхом передплати, яка повинна бути здійснена до моменту видачі Відправлення Одержувачу.

5.3.     У разі переплати вартості наданих послуг, ZRUCHNA повертає надлишкові кошти або, за згодою Замовника, залишає їх у рахунок оплати наступних Відправлень.

5.4.     Термін безкоштовного зберігання Відправлення на Терміналі або в поштоматах ZRUCHNA визначається Регламентом надання послуг ZRUCHNA.

5.5.     По закінченні календарного місяця ZRUCHNA відправляє Замовнику усі фінансові документи, а Замовник зобов’язаний протягом 5 (п’яти) календарних днів після отримання повернути ZRUCHNA підписаний акт виконаних робіт або надіслати вмотивовану відмову від його підписання. У випадку неповернення акту виконаних робіт та неотримання мотивованої відмови протягом 5 (п’яти) календарних днів, Акт вважається підписаним Замовником, а послуги - прийнятими та наданими вчасно, якісно і в повному обсязі.

5.6.     ZRUCHNA складає та реєструє податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних (надалі – ЄРПН) з дотриманням умов щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством України, з електронним підписом уповноваженої особи ZRUCHNA.

У випадку, якщо передбачається зменшення суми вартості послуг, ZRUCHNA зобов’язана скласти та надіслати Замовнику розрахунок коригування до податкової накладної. Замовник, у свою чергу, зобов’язаний здійснити реєстрацію такого розрахунку коригування в ЄРПН.

5.7.     Сторони дійшли згоди, що первинні документи, якими оформляється господарська операція, містять підпис відповідальної особи та відтиск печатки Сторони (за наявності).

6. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

6.1.     Керуючись Законом України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року за №2297-УІ, Замовник підтверджує надання ним згоди ZRUCHNA на обробку його персональних даних та персональних даних його клієнтів, наданих  ZRUCHNA в будь-якій формі (письмово або усно) з метою виконання зобов'язань Сторін за цим Договором.

6.2.     Замовник надає згоду ZRUCHNA на обробку персональних даних працівників Замовника у базі персональних  даних контрагентів ZRUCHNA з метою забезпечення здійснення господарської діяльності  ZRUCHNA та надання послуг за цим Договором, у тому числі, але не обмежуючись,  виконанням цього Договору, інформуванням Замовника про зміни в умовах та порядку надання послуг, надсилання рахунків, комерційних пропозицій та новин тощо.

6.3.     ZRUCHNA надає згоду Замовнику на обробку персональних даних працівників ZRUCHNA у відповідній базі персональних даних Замовника з метою виконання цього Договору Замовником.

6.4.     Обсяг персональних даних працівників, які можуть передаватись та оброблятися Сторонами: прізвище, ім’я, по батькові, рік, місяць, дата і місце народження, стать, адреса, громадянство (еквівалент посвідчення особи), номер стаціонарного та/або мобільного телефону. 

7. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

7.1.     Сторони гарантують одна одній повну конфіденційність відомостей про діяльність, технологічні особливості та фінансовий стан іншої Сторони, отриманих у процесі виконання умов цього Договору.

7.2.     Якщо Сторони не домовились про інше, то вони зобов’язуються не розголошувати конфіденційну інформацію третім особам та не використовувати її в своїй комерційній діяльності, в будь-яких інших цілях, ніж в цілях належного виконання цього Договору, як протягом терміну його дії, так і після його припинення. Сторони зобов’язуються обмежити коло осіб, які матимуть доступ до такої інформації в кількості, необхідній для належного виконання умов  Договору.

7.3.     Сторони погодилися, що лише інформація стосовно факту надання послуг, не є конфіденційністю та разом з логотипом може бути використана для публікації в ЗМІ та на веб-сторінках Сторін.

7.4.     Умови конфіденційності повинні дотримуватись протягом усього терміну дії цього Договору, а також протягом наступних трьох років з моменту його закінчення.

7.5.     З метою виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором не вважається порушенням конфіденційності та безпеки Сторін:

7.5.1.  надання конфіденційної інформації третій стороні з метою виконання умов Договору;

7.5.2.  надання конфіденційної інформації з метою запобігання неправомірних дій будь-яких осіб;

7.5.3.  надання конфіденційної інформації на підставі обов’язкової згідно закону вимоги правоохоронних та інших уповноважених державних органів, а також в інших, передбачених чинним законодавством України, випадках.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1.     У разі порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України.

8.2.     ZRUCHNA несе відповідальність за цілісність прийнятого до перевезення Відправлення тільки за умови дотримання Замовником вимог цього Договору .

8.3.     ZRUCHNA несе матеріальну відповідальність за збереження Відправлення від повної або часткової втрати, ушкодження чи псування у розмірі фактичної шкоди, крім випадків, передбачених чинним законодавством України. Розмір фактичної шкоди встановлюється, виходячи із Оголошеної вартості, що підтверджується відповідними супровідними документами, але не може перевищувати його фактичної вартості. Регламентом ZRUCHNA встановлено розмір відшкодування завданих збитків. Ніякі інші витрати, а також моральні збитки, не отриманий  прибуток ZRUCHNA не компенсує.

8.4.     ZRUCHNA не несе відповідальність за якість, кількість в упаковці та вагу нетто Відправлення, запакованого та/або опломбованого Замовником, якщо цілісність упаковки (пломб за їх наявності) не порушена.

8.5.     У разі замовлення доставки зі складу Фулфіллмент, ZRUCHNA несе відповідальність за відповідність вмісту Відправлень у замовленні.

8.6.     ZRUCHNA не несе відповідальність за робочий стан (будь-які технічні та інші характеристики) Відправлення.

8.7.     ZRUCHNA не несе відповідальність за якість та цілісність Відправлення після передачі його Одержувачу без зауважень останнього в момент отримання.

8.8.     У випадку несвоєчасної доставки Відправлення ZRUCHNA несе відповідальність у вигляді сплати Замовнику пені в розмірі 5 (п’ять) % від вартості перевезення Відправлення за кожний день прострочення, але не більше 100 (ста) % вартості перевезення.

8.9.     Відповідальність за неналежне пакування Відправлення несе Замовник (крім послуги Фулфіллмент).

8.9.1. Замовник несе відповідальність за точність та повноту даних, які він вказує у Декларації та Реєстрі; відповідність вмісту Відправлення даним, вказаним у Декларації та Реєстрі; якість та відповідність пакунку Відправлення його вмісту.

8.10.   У випадку несвоєчасної сплати вартості послуг Замовник несе відповідальність у вигляді сплати на користь ZRUCHNA пені в розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України за кожний день прострочення. При простроченні понад 30 (тридцять) календарних днів Замовник додатково сплачує на користь ZRUCHNA штраф у розмірі 100 (ста) % від суми заборгованості.

8.11.   Замовник несе відповідальність за достовірність наданих відомостей про вміст Відправлення, кінцевий пункт призначення та Одержувача. У випадках, коли вантаж був відправлений Відправником до не відповідного пункту призначення, останній повинен сплатити повну вартість транспортування Відправлення до необхідного пункту призначення.

8.12.   У випадку надання Замовником забороненого до перевезення Відправлення згідно Регламенту ZRUCHNA та п.п. 4.4.6. даного Договору, Замовник несе повну відповідальність за збитки, завдані третім особам, Відправлення яких перевозилися або зберігалися разом із Відправленням Замовника, а також Експедитору, водію(ям) та власникам транспортного засобу.

8.13. У випадку виявлення факту виконання Робіт на користь Замовника в якості офіційно найманого працівника будь-кого із робітників ZRUCHNA, протягом дії даного договору та 6 календарних місяців після його припинення, Замовник зобов’язується сплатити ZRUCHNA10000,00 (десять тисяч гривень 00 коп.) з ПДВ за кожний такий випадок.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1.     Сторони будуть звільнені від відповідальності за часткове або повне невиконання обов’язків за цим Договором, якщо таке невиконання є наслідком дії форс-мажорних обставин чи непереборної сили, зазначених у цьому Договорі.

9.2.     До форс-мажорних обставин чи непереборної сили відносяться всі наступні обставини, які (а) знаходяться поза контролем Сторін,  такі, які Сторони не могли очікувати та приймати до уваги на момент укладення цього Договору, та/або які Сторони не могли ані передбачити, ані попередити розумними заходами: стихійне лихо, війна, введення воєнного стану, пожежа, погодні умови (а саме: ураган, буря, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, землетрус, пожежа, просідання і зсув ґрунту), суттєві зміни чинного законодавства України, що негативно впливають на можливість належного виконання відповідною Стороною своїх обов’язків за цим Договором, введення державними органами обмежень на ведення підприємницької або іншої діяльності, інші обставини, що судовою практикою вважаються обставинами непереборної сили.

9.3.     Настання, дія та припинення дії обставин непереборної сили повинні підтверджуватися документом, виданим Торгово-промисловою палатою України.

9.4.     Про настання форс-мажорних обставин Сторони мають проінформувати одна одну протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту їх настання, підтвердивши таку інформацію висновком Торгово-промислової палати України або іншого уповноваженого на те органу.

9.5.     Термін виконання зобов’язань Сторонами автоматично відкладається на весь період дії форс-мажорних обставин чи непереборної сили.

9.6.     Форс-мажорні обставини можуть буди підтверджені іншими уповноваженими органами державної влади.

10.       ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

10.1.   Цей договір вважається укладеним після підписання Декларації або Реєстру Відправлень, або з моменту передачі Замовником відправлення Експедитору для надання послуг, передбачених умовами даного Договору та діє до передачі відправлення Одержувачу. В частині розрахунків між Сторонами договір діє до повного виконання зобов’язань.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1.   До перевезення не приймаються заборонені Відправлення згідно Регламенту ZRUCHNA.

11.2.   На момент укладення цього Договору ZRUCHNA є платником податку на прибуток на загальних умовах.

11.3.   Усі суперечки, що виникають за цим Договором або пов'язані з ним, вирішуються шляхом переговорів. Якщо домовленості не досягнуто, то суперечки вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

12. ПОСИЛАННЯ

12.1.  Регламент надання послуг  https://www.zruchna.ua/doc/zd_reglament-ukr.pdf.

12.2.  Анкета замовника https://www.zruchna.ua/doc/zd_anketa_print_form-ukr.pdf.

12.3. Тарифи   https://www.zruchna.ua/download/new_price_ua.pdf .

12.4.  Тарифи фулфіллмент https://www.zruchna.ua/doc/zd_fulfillment-ukr.pdf.

12.5.  Особистий кабінет  https://www.zruchna.ua/#login-popup1.

 

13. КОНТАКТНІ ДАНІ

 

ZRUCHNA(Експедитор)             

ТОВ «ЗРУЧНА ДОСТАВКА»

т. 0800 301 001

E-mail: info@zd.ua, sales@zd.ua

 

 

Виберіть свій населений пункт